ไอดีเกม : ไอดี

จำนวนคน : 80 คน

สถานะเซิฟเวอร์ : Online

เปิด 13 พ.ย. 57 10.00 น.